Historie


Transportpartner AS ble etablert 1. september 1998 av Kai Sandvold og Frode Glomstad, men blir i dag drevet av dagens eier Kai Sandvold. I starten fungerte Transportpartner AS som en ren transportmeglerbedrift, men utviklingen på kundesiden medførte behov for allsidig og sikker transportkapasitet.

I 1998 begynte vi stort med innsamling av bokser og flasker, og den store kunden på denne tiden var Norsk Resirk. Fra 2001 fraktet vi svenske og danske kjøkkenfabrikater rundt om i hele Norge med leveringer til private kunder, men dette var noe vi valgte å gi oss med i 2011. Parallelt med Norsk Resirk og kjøkken kjøringen begynte vi å kjøre for Hakon Gruppen i 2002. På grunn av den økende etterspørselen kjøpte vi inn krokbiler i 2000 og skap tørr/ Thermo biler fra 2002.

Etter hvert har det kommet til kunder som blant annet Ragn Sells og Felleskjøpet. Som man ser har i hovedsak Transportpartner AS i alle år bestått av transport for næringsmiddelindustrien.

På det meste hadde Transportpartner AS 38 egne vogntog, mens nå i 2018 har det blitt redusert til 5 egne vogntog. Ved årskiftet 2017/18 solgte Transportpartner gods avdelingen, og har nå bare biler med tipp og kran.